Welkom

 

Veel mensen kiezen ervoor thuis te sterven. De omgeving is vertrouwd en ze zijn omringd door de zorg van familie en vrienden. Soms kan die keuze voor de eigen kring zo zwaar zijn dat ondersteuning nodig is.

Naast de professionele zorg van verschillende thuiszorgorganisaties en de medische zorg van de (huis)arts, zijn er de vrijwilligers van de ‘Stichting Thuis Sterven Utrecht’. Zij kunnen de naasten ondersteuning bieden of zo nodig vervangen.
Op deze site kunt u lezen wat het werk van de vrijwilligers inhoudt.

Nieuwe penningmeester gezocht

Voor ons bestuur zoeken we een nieuwe penningmeester. De vacaturetekst vindt u hier.

Werving nieuwe vrijwilligers

Er is een toenemende vraag naar ondersteuning door onze vrijwilligers daarom willen wij ons vrijwilligersbestand uitbreiden. Als u interesse heeft om ernstig zieken bij te staan in hun thuissituatie, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 030-2938003.

https://youtu.be/6Yflouwga80

Filmpje: vrijwilligers vertellen over hun werk 

 

 

Donateurs

Voor het in stand houden van de vrijwilligerszorg is de STSU naast subsidiegelden afhankelijk van giften, donaties en legaten. Wilt u ons steunen? Donaties en giften kunt u overmaken op ING nummer: NL25INGB000.68.79.683 t.n.v. Stichting Thuis Sterven Utrecht, Kanaalstraat 200A, te Utrecht. RSIN nummer: 007089004. Meer informatie vindt u hier.

 

Informatie Hospice Utrecht:  www.hospiceutrecht.nl