Links

  • Ook op de website van Zorgverzekerings informatiecentrum kunt u lezen over palliatieve terminale zorg  o.a wanneer u daarvoor in aanmerking komt.
  • Informatie over vrijwilligers in de terminale zorg staat op de site van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ): www.vptz.nl
  • Inloophuis Utrecht, een ontmoetingsplaats voor mensen die geconfronteerd zijn met een levensbedreigende ziekte. Zie: www.centrumcabane.nl

    Op www.mantelzorgerutrecht.nl staan verhalen van Utrechtse mantelzorgers. Ook vinden Utrechtse mantelzorgers daar antwoorden op vragen die bij veel mantelzorgers spelen.