Algemeen

In het algemeen kan gezegd worden dat palliatieve terminale zorg, een benadering is die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard (omschrijving WHO 2002).

De term ‘palliatieve zorg’ is afgeleid van het Latijnse woord pallium, dat ‘mantel’ betekent. Palliatieve zorg, een mantel van warmte en bescherming. Een mantel die de ongeneeslijk zieke mens door zijn naasten en zorgverleners wordt aangeboden in zijn laatste levensfase. Vrijwilligers kunnen een belangrijke rol vervullen in de palliatieve zorg.