Nazorg

Enkele weken na het overlijden van een dierbare wordt vanuit de STSU contact opgenomen met de nabestaanden. In dit gesprek is aandacht voor de periode rond en na het sterven en de geboden ondersteuning door de vrijwilliger(s). Tevens wordt nazorg aangeboden bestaande uit één of meerdere gesprekken met een daarvoor opgeleide vrijwilliger.