Ondersteuning

Hulp kan gevraagd worden voor overdag, avond of nacht. 
Als de hulpvraag binnenkomt, wordt er een intake afgesproken bij de hulpvrager thuis. Tijdens het gesprek wordt uitgelegd wat de rol van de vrijwilligers kan zijn en met de zieke en / of diens naasten geïnventariseerd welke periode van de dag of de nacht de aanwezigheid van een vrijwilliger het meest wenselijk is. We noemen het ook wel ‘zorg op maat’.
Deze maat wordt in samenspraak ontwikkeld. 
De vrijwilligers staan de naasten bij in hun zorg voor de zieke. Zij bieden praktische hulp, zoals het helpen bij de verzorging en waken gedurende een langere periode. Zij werken mee aan een goede sfeer rond de stervende door aandacht of een luisterend oor, maar ook door op de achtergrond aanwezig te zijn.

Als u vragen heeft over ondersteuning door vrijwilligers, hetzij voor uzelf of voor een dierbare, kunt u telefonisch contact op nemen. U kunt ook de wijkverpleegkundige of de huisarts vragen het eerste contact te maken, zodat wij u kunnen bellen om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt uitgelegd wat de vrijwilligers voor u zouden kunnen betekenen en samen met u wordt er dan gekeken wanneer u onze hulp wenst en of dat door ons te realiseren is.