Donateurs

Voor het in stand houden van de vrijwilligerszorg is de STSU naast subsidiegelden afhankelijk van giften, donaties en legaten.

Omdat zij algemeen nut beoogt, zijn schenkingen in beginsel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

U kunt zich aanmelden als donateur.
U kunt ook een eenmalige gift overmaken.

Donaties en giften kunt u overmaken op ING nummer: NL25INGB000.68.79.683 t.n.v. Stichting Thuis Sterven Utrecht, Kanaalstraat 200A, te Utrecht.
RSIN nummer: 007089004

Wilt u donateur worden dan kunt u ook overwegen om de STSU geld te schenken middels een ‘akte van schenking’. Bij een ‘akte van schenking’ legt u uw giften voor vijf jaar vast. De fiscus geeft u dan een deel van de giften terug. Dat betekent: je geeft meer voor hetzelfde geld.