Leiding

Voor Hospice Utrecht en de Stichting Thuis Sterven Utrecht zijn 4 medewerkers en een medisch adviseur aangesteld.


De directeur, Lorissa Jonker, 
geeft leiding aan de coördinatoren en  de vrijwilligers. Zij draagt verantwoording voor de dagelijkse gang van zaken in het hospice en  bij de STSU. De directeur is tevens budgethouder, en eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. Ook verzorgt zij de externe contacten. 


De zorgcoördinator, Nelien van Vliet, is verantwoordelijk voor de zorg in het hospice. Zij doet de intakes voor zowel het hospice als de hulpvragen thuis en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Haar aandachtspunt is kwaliteit van de zorg. Hiervoor onderhoudt zij contacten met diverse professionele zorgverleners.


De coördinator, Elisabeth Augustijn, is verantwoordelijk voor alle secretariële en ondersteunende taken die voor het hospice nodig zijn. Zij zorgt voor de algemene logistiek van het hospice en doet de financiële administratie. Zij  vervangt zo nodig de andere coördinatoren.


De coördinator, Cora van der Hoeven, houdt zich voor het Hospice bezig met de inroostering van de vrijwilligers en hun vervanging bij ziekte. Tevens doet zij intakes voor zowel het hospice als de hulpvragen thuis. Daarnaast vervangt zij zo nodig de andere coördinatoren.


De Medisch adviseur, Marleen van Venrooij, ondersteunt en adviseert bij medische vragen en kwaliteitsverbetering.