Algemeen

In de rede uitgesproken door Prof. Dr. W.W.A. Zuurmond bij aanvaarding van het ambt hoogleraar Anesthesiologie, in het bijzonder de Palliatieve zorg en Pijnbestrijding aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, zegt hij:

"Een belangrijke rol in de palliatieve zorg is weggelegd voor de vrijwilligers. De vrijwilligers hebben als het ware de taak van de vroegere ‘nabuurhulp’ overgenomen en zorgen voor het noodzakelijke contact tussen de buitenwereld en de patiënt, die daardoor uit het dreigende isolement gehaald wordt. De rol van vrijwilligers heeft een eigen plaats ingenomen in de (hospice)zorg.”

(uitgesproken 17 maart 2006)

Voor de vrijwilligers in de thuissituatie geldt dit eveneens. Juist in de eigen omgeving van de zieke geldt het vroegere ‘nabuurhulp’ principe.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/pKR4E2Oxzys" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>