Begeleiding

Vanuit de organisatie wordt veel aandacht besteed aan scholing op emotioneel en praktisch gebied. Regelmatig worden er themabijeenkomsten georganiseerd. Na beëindiging van een hulpinzet wordt deze, met de betrokken vrijwilligers, geëvalueerd.

Desgewenst is er persoonlijke begeleiding van de vrijwilliger door de coördinator.