Het werk

Er zijn vrijwilligers die waken in de nacht bij de stervende, andere vrijwilligers kiezen ervoor overdag dit vrijwilligerswerk te doen.

De vrijwilliger probeert steun te geven bij verdriet en onmacht en zo mogelijk rust te brengen in een onrustige en verwarrende fase van het leven. Vragen van de stervende of diens mantelzorger worden niet uit de weg gegaan. De vrijwilligers horen bij de gehele mantel van zorg en de zieke zelf bepaalt uiteindelijk hoe hij/zij met het naderende einde omgaat.

Soms zal de vrijwilliger ‘alleen maar’ aanwezig zijn; dit kan door de naaste als een steun in de rug worden ervaren. Het brengen van rust kan dan ook een belangrijke bijdrage zijn.

Van de vrijwilligers wordt verwacht dat zij in staat zijn in te spelen op elke situatie. Zij zijn in staat zorgvuldig te observeren en adequaat te reageren. Zij verrichten verzorgende handelingen zoals de naaste dat zou doen / doet.

De meeste vrijwilligers hebben veelal uit persoonlijke ervaringen bewust voor dit specifieke vrijwilligerswerk gekozen.